Cookie beleid RKVV Reuver

De website van RKVV Reuver is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributietarieven

Contributietarieven

Het voetbalseizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Voor deze periode is de contributie verschuldigd. De contributie voor het lidmaatschap is vastgesteld door de algemene leden vergadering van V.V. Reuver. Het bestuur doet hiervoor een voorstel. Verhogingen die overeenstemmen met de consumentenprijsindex hoeven niet voorgelegd te worden aan de algemene ledenvergadering. Het contributietarief is gebaseerd op de leeftijd van het lid en het team waarin het lid speelt.

Voor het seizoen 2024-2025 zijn de volgende tarieven voorgesteld:

Team

Bedrag 2024-2025

Senioren veld

 €            185,00

Senioren zaal

 €            140,00

Dubbelleden veld-zaal

 €            230,00

Veteranen 7 vs 7

 €            110,00

Dames 7 vs 7

 €            110,00

Junioren JO 15 - JO 19

 €            140,00

Pupillen JO 08 - JO 13

 €            110,00

Mini-pupillen JO 07

 €              60,00

Vrunj van V.V. Reuver

 €              50,00

Donateurs (bedrag is vanaf)

 €              25,00


Vrunj van V.V. Reuver zijn: niet-spelende leden die wel lid zijn van de KNVB en krijgen een eervolle vermelding binnen onze club. Donateurs zijn personen die onze club een warm hart toe dragen en vrijwillig een bijdrage leveren aan V.V. Reuver waarbij het minimale bedrag gesteld is op € 25,-

Contributiebepalingen

 1. Leden zijn verplicht om de contributie tijdig te betalen.
 2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een volledig seizoen. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, tenzij vóór 1 juli, bij de ledenadministratie wordt opgezegd.
 3. De contributie wordt in twee termijnen betaald
 4. De eerste termijn wordt in juli geïncasseerd en de tweede termijn in september.
 5. Indien de eerste termijn niet is betaald voor 15 augustus wordt je als lid uitgesloten van deelname wedstrijden en trainingen.
 6. Indien je als lid een incasso storneert ben je verplicht dit per mail te melden bij [email protected]. Indien er een stornering plaats vindt zonder opgaaf van reden wordt de spelactiviteit stopgezet.
 7. Bij niet tijdige betaling van de contributie kan het lid worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden en trainingen.
 8. Bij betalingsachterstand en na 1 betalingsherinnering en 1 aanmaning kan de club besluiten om een incassobureau in te schakelen. De kosten voor incasso zijn voor rekening van het lid.
 9. Het bestuur mag de contributie jaarlijks indexeren met maximaal het consumentenprijsindexcijfer over dat jaar zonder dit voor te moeten leggen aan de algemene leden vergadering.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld zet zich in voor ondersteuning van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen. Ouder(s) of verzorger(s) van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van stichting Leergeld Beesel. Meer informatie: https://www.leergeldbeesel.nl/

Boetes en kosten

 • Leden en teams zijn zelf verantwoordelijk voor het betalen van boetes en kosten die voortvloeien uit het niet naleven van de regels en afspraken van V.V. Reuver en de KNVB.
 • De club verhaalt deze boetes en kosten op het betreffende lid dan wel team.

Contributiekortingen

 • Ereleden van V.V. Reuver zijn vrijgesteld van contributie. De ereleden worden bepaald door het bestuur van V.V. Reuver op voordracht van onze algemene leden vergadering
 • Spelende leden die actief zijn als trainer of leider hebben recht op een contributiekorting van 50%
 • Spelende leden die actief lid zijn van een commissie binnen de vereniging hebben recht op een contributiekorting van 50%
 • Leden die in aanmerking willen komen voor deze kortingen dienen dit per seizoen aan te geven bij de contributieadministratie via [email protected]. Het bestuur beoordeelt het verzoek en beslist hierover.

Tussentijds lid worden

Als een nieuw lid in de loop van het seizoen wordt ingeschreven (hierbij is de eerste spelactiviteit bepalend), dan zijn de volgende percentages van de jaarcontributie verschuldigd:

Veldvoetbal

Aanmelddatum

Te betalen deel:

Tot en met 30 september

100%

Tussen 1 oktober en 1 januari

75%

Tussen 1 januari en 1 maart

50%

Tussen 1 maart en 1 mei

25%

Tussen 1 mei en 1 juli

0%


Zaalvoetbal

Aanmelddatum

Te betalen deel:

Tot en met 30 september

100%

Tussen 1 oktober en 1 januari

75%

Tussen 1 januari en 1 maart

50%

Tussen 1 maart en 1 juli

0

 

Tussentijds afmelden en blessures

Leden die zich tussentijds afmelden hebben geen recht op restitutie van de reeds geïnde termijnen van het contributiebedrag. Ben je langere tijd geblesseerd of kan je om andere redenen langere tijd niet spelen en/of trainen dan is dit uiteraard zeer vervelend en hopen we dat je weer snel hersteld bent. Maak je langdurige blessure (langer dan 2 maanden) bekend via [email protected] en [email protected] Aan het einde van het seizoen stellen we dan vast hoelang je niet hebt kunnen voetballen waarna er restitutie kan plaatsvinden. Het bestuur beoordeelt het verzoek en beslist hierover. We hanteren hierbij de volgende restitutiepercentages.

Periode

Restitutie

Korter dan 2 maanden geblesseerd

0%

2 - 4 maanden geblesseerd

25%

4 - 6 maanden geblesseerd

50%

6 - 8 maanden geblesseerd

75%

Langer dan 8 maanden geblesseerd

100%

Je contributie betaal je dus conform de normale procedure en achteraf wordt bepaald hoeveel restitutie je krijgt. Hopelijk hoeft je hier geen gebruik van te maken!

Mocht je vragen hebben over het contributiebeleid meld je dan bij de penningmeester Mitchel Klaassen via [email protected] 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!