Cookie beleid RKVV Reuver

De website van RKVV Reuver is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragsreglement

Gedragsreglement

Gedragsreglement V.V. Reuver 

Laatst geüpdated oktober 2022

Algemeen

V.V. Reuver is een voetbalvereniging die belang hecht aan waarden en normen. Het familie gevoel – de betrokkenheid bij elkaar en bij v.v. Reuver - is een belangrijk streven van onze vereniging. V.V. Reuver is een gastvrije en maatschappelijk betrokken dorpsvereniging voor de bewoners uit de directe omgeving; een ontmoetingsplaats waar een gezellige sfeer hangt en iedereen – zowel binnen als buiten het voetbalveld - respect voor elkaar heeft en in een veilige omgeving de voetbalsport kan beoefenen.

In dit reglement spreken de leden van v.v. Reuver regels af die gelden voor de leden, hun ouders, de vrijwilligers, supporters en bezoekers op ons sportpark en tijdens verenigingsactiviteiten. We hopen dat dit reglement bijdraagt aan een veilige, plezierige en sportieve sportbeleving binnen onze vereniging.

De gedragsregels voor voetballende leden:

 • We weten dat een gesprek helpt en geweld niets oplost.
 • We helpen elkaar als een team te weinig spelers heeft om te kunnen voetballen.
 • We zijn beschikbaar voor het verrichten van vrijwilligerswerkzaamheden
 • We blijven van de spullen van een ander af, we ruimen onze materialen op en houden het sportpark schoon.
 • We nuttigen geen alcoholische dranken op/of rond het voetbalveld
 • We gaan respectvol met elkaar om.
 • We houden ons aan de verenigingsregels (contributie, vrijwilligerswerk, e.d.--> Huishoudelijk reglement) en we spreken elkaar aan op deze gedragsregels.
 • We melden ons bij verhindering ruim op tijd af conform afspraak jeugdleider/Trainer
 • We betalen (als team) boetes van de KNVB voor het niet-voetballen van een wedstrijd.
 • We geven onze tegenstanders en scheidsrechters na de wedstrijd een hand/boks.
 • We zorgen ervoor dat de contributie en boetes tijdig worden overgemaakt aan de vereniging.
 • We douchen na een wedstrijd.
 • We zorgen voor een correcte persoonlijke foto en koppelen die aan de spelerspas (vanaf JO13) verplicht KNVB.
 • We houden ons aan de kledingvoorschriften van v.v. Reuver m.b.t. wedstrijdkleding en trainingspakken op de wedstrijddag.
 • We zijn op tijd aanwezig voor trainingen en wedstrijden conform instructie Leider/Trainer.
  Trainingen zijn geen vrijblijvendheid, en zijn juist bedoeld om spelers individueel en het team beter te maken, plezier te laten beleven, teamgevoel te versterken en daarnaast de leider/trainer de mogelijkheid te bieden om goede oefenstof toe te passen op het gehele team.

 De gedragsregels voor onze vrijwilligers rond de teams  (jeugdleiders/trainers):

 • We hebben een voorbeeldfunctie binnen onze vereniging en gedragen ons als zodanig.
 • We zien erop toe dat onze leden kunnen genieten van een veilige, plezierige en sportieve sportbeleving.
 • We laten alleen speelgerechtigde leden deelnemen aan wedstrijden en trainingen. (denk aan verzekering)
 • We rapporteren wangedrag of andere problemen aan de coördinatoren of het bestuur.
 • We zijn op tijd aanwezig voor het uitoefenen van onze functie.
 • We spreken ouders/verzorgers/supporters/bezoekers aan op eventueel verkeerd gedrag langs de lijn!
 • We zijn als laatste gebruiker (het team) verantwoordelijk voor het opruimen van de losse doeltjes/doelen en andere materialen op het wedstrijd- of trainingsveld en het (terug)plaatsen van deze materialen op de daarvoor aangewezen plaats(en). Altijd als team correct opruimen!
 • We verplaatsen de grote mobiele doelen met voldoende mensen om schade of letsel te voorkomen (teamwork).
 • We maken melding van beschadigde materialen bij de onderhoudscommissie
 • We zorgen voor toezicht in de kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden en bij trainingen, totdat alle spelers klaar zijn. Dit geldt ook de kleedkamer van de tegenstander bij thuiswedstrijden. We controleren of de kleedruimte bij vertrek netjes is opgeruimd en gaan altijd als laatste weg om de eindcontrole uit te voeren. Dit altijd samen met een 2e volwassen (vrijwilliger of ouder/verzorger). Eigen verantwoordelijkheid voor verlies en diefstal. Laat daarom een kleedlokaal nooit open als er niemand achterblijft.
 • We zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een was- en rijschema voor de ouders van de jeugd voetballers.
 • We zorgen voor een gastvrije ontvangst van bezoekers. Eventueel worden ouders hiervoor benaderd door de vrijwilliger. Zorgen voor afdracht sleutels en terug inleveren hiervan kan een taak voor een van de ouders zijn bij de jeugd teams.
 • We verzorgen het invullen en verder afhandelen van het digitale wedstrijdformulier.
 • We zijn verantwoordelijk voor het inleveren van de teamtassen met kleding na afloop van het voetbalseizoen bij de kledingcommissie.
 • Wij passen de verlichting op het sportpark niet zelfstandig aan.
De gedragsregels voor ouders en verzorgers van onze jeugdleden:

De ouders/verzorgers zijn voor hun kinderen een voorbeeld. Als zij zich aan afspraken over gedrag houden, dan is de kans groot dat het kind dat ook doet. Daarom ook enkele regels die van toepassing zijn op de ouders/verzorgers van onze jeugdleden.

 • U blijft tijdens de wedstrijd achter de afrastering en gaat niet op het veld staan.
 • U onthoudt zich van ongewenst gedrag zoals, schelden, discriminatie en andere vormen van agressie.
 • U helpt bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd en het wassen van de tenues.
 • U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor de training en de wedstrijd.
 • U ziet er op toe dat uw zoon/dochter zich ruim op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
 • U betreedt alleen het kleedlokaal als dat vooraf met de trainer/leider is afgestemd.
 • U geeft alleen een beloning aan (een) speler(s) als dat vooraf met de trainer/leider is afgesproken.
 • U bent positief langs de lijn (voorbeeldfunctie) en respecteert beslissingen van de scheidsrechter en jeugdleider
 • U bespreekt problemen met de juiste mensen op de juiste plaats.
 • U zorgt ervoor dat de contributie en boetes tijdig worden overgemaakt aan de vereniging.
 • V. Reuver heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding na de training of na de wedstrijd, maar nooit op het veld. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de coördinator.

Algemene gedragsregels op het sportcomplex.

Natuurlijk gelden op ons sportcomplex de normale regels, maar we zijn ook samen verantwoordelijk voor een sfeervol en gezellig complex.

 • We ruimen ons afval op.
 • We plaatsen onze fietsen en brommers in de fietsenstalling.
 • We veroorzaken geen schade of overlast op het sportcomplex.
 • We parkeren onze auto’s op het parkeerterrein in de daarvoor bestemde parkeervakken.
 • We roken uitsluitend op toegestane plekken op ons sportcomplex. “ROKEN LIEVER NIET”
 • We betreden enkel het hoofdveld (veld 1) op de door het bestuur aangegeven momenten. Betreding op andere momenten is ten strengste verboden.
 • We betreden de kantine niet met voetbalschoenen.

Overtredingen.

Het bestuur van V.V. Reuver gaat ervan uit dat iedereen zich volgens deze regels gedraagt. Het niet-naleven van de regels kan leiden tot een waarschuwing of een straf opgelegd door het bestuur.

WAT BIEDT DE CLUB:

 • Shirt en broek worden in bruikleen gegeven
 • Voetbal en ander trainingsmateriaal wordt ter beschikking gesteld
 • Men krijgt voetbalveld ter beschikking gesteld.
 • Douche en omkleed mogelijkheid
 • Competitieschema via de KNVB (alle teams behalve mini-f en veteranen)
 • Trainingen en wedstrijden

VERPLICHTINGEN LID:

 • Betaalt contributie zoals vastgesteld op de jaarvergadering
 • Sokken dienen zelf aangeschaft te worden bij voetbalclub a Eur 7,50 (prijsniveau 2022)
 • Scheenbeschermers zijn verplicht en dienen door de leden aangeschaft te worden
 • Men dient zelf zorg te dragen voor goede voetbalschoenen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!