Bestuur mededelingen

Beste lid, ouder/ verzorger van jeugdlid;

In navolging van de enquete-analyse, welke recentelijk door het bestuur werd gepost op de website, zoals gemaakt door een door het bestuur ingeschakelde onafhankelijke werkgroep, hecht het bestuur er grote waarde aan haar leden, sponsoren en sympathisanten op de hoogte te houden van de recente ontwikkelingen aangaande de resultaten zoals vastgesteld door de onafhankelijke werkgroep.

Helaas werd en wordt het bestuur nog steeds geconfronteerd met een aantal personen uit de voormalige werkgroep, die zich WVS noemde en zichzelf inmiddels heeft opgeheven, welke stelselmatig instructies danwel verzoeken/opdrachten vanuit het bestuur negeren cq weigeren medewerking te verlenen aan bepaalde zaken die zijdens het bestuur noodzakelijk geacht worden.

Dit gedrag en houding van een groot aantal personen uit de voormalige werkgroep WVS is dermate schadelijk voor de vereniging, haar leden,  sponsoren en sympathisanten, dat het bestuur besloten heeft zaakwaarnemers aan te stellen, naast een aantal adviseurs, die het bestuur bij staan in het proces, wat uiteindelijk moet leiden naar een leefklimaat waarbinnen het voor het bestuur, leden, sponsoren en sympathisanten weer gaat om voetbal, plezier in de hobby, respect en loyaliteit tov elkaar. Waarden die op dit moment helaas voor enkele personen ver te zoeken zijn.

Naast de zaakwaarnemers en adviseurs, die allen zeer nauw betrokken zijn bij VV Reuver is het bestuur eveneens bezig met het vormen van een adviesraad welke het bestuur in de toekomst periodiek zal bijstaan in het vormen en toetsen van toekomstvisies en plannen. Het bestuur streeft ernaar deze adviesraad zodanig te vormen dat deze een goede afspiegeling is van onze leef en woongemeenschap. Tevens is/wordt deze adviesraad belast met het mede zoeken naar invulling van enkele vacante bestuursfuncties.

De zaakwaarnemers zoals door het bestuur aangesteld zijn;

Piet Killaars,

DGA van een groot accountantskantoor in de regio en al vanaf 1995 nauw betrokken bij VV Reuver als belangrijke sponsor, adviseur en administratiekantoor.

Ton Bonsel,

DGA van een juridisch adviesbureau en incassobureau en al vanaf 1995 nauw betrokken bij VV Reuver als jeugdsponsor, sponsor en adviseur. Daarnaast uitvoerder van het jeugdplan van FC VVV, voormalig bestuurslid en penningmeester van FC VVV in de periode Rob Baan.

Aviseurs zoals door het bestuur aangesteld zijn;

Wim Beurskens,

Reeds decennia verbonden aan VV Reuver in alle denkbare functies als speler, jeugleider, bestuurslid en leider van het eerste elftal.

Frans van Schendel,

Reeds decennia verbonden aan VV Reuver als Fysiotherapeut van de selectie en praktijkvoerend in onze gemeente.

Het bestuur wil tevens eenieder wijzen op het feit dat het gebruiken/misbruiken van verenigingsinformatiekanalen danwel het gebruiken/misbruiken van gegevens vanuit of mbt het ledenbestand van VV Reuver zonder voorafgaande toestemming vanuit het bestuur, danwel de door haar aangestelde zaakwaarnemers en/of advieseurs ten strengste verboden is.

Hiervan zijn  uiteraard uitgesloten de reguliere wedstrijdverslagen, trainingsmededelingen en wedstrijdgerelateerde informatie.

De komende weken zullen wij jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen aangaande het geschetste proces en de voortgang die er geboekt wordt.

Het bestuur spreekt nadrukkelijk uit dat de belangen van de vereniging en personen zoveel mogelijk beschermd dienen te worden en waarnodig passende maatregelen worden genomen.

Bestuur VV Reuver


 

Enquête VV Reuver

Het bestuur van VV Reuver heeft de resultaten van de recent gehouden enquete laten analyseren door een onafhankelijk comité, dat is samengesteld door Wim Beurskens en Frans van Schendel, bestaande uit Pim Reijnen – Younes Zariouh – Ruud Lemmen – Sjors Rovers en Jan Hendriks

De resultaten van de enqueteanalyse als volgt samengevat:

Klik hier voor de analyse.

De commissie bestuur en adviseurs zal zsm starten met het persoonlijk benaderen van diegene die zich beschikbaar willen stellen voor activiteiten binnen de jeugdafdeling.

De overige personen zullen door het bestuur of een afvaardiging benaderd worden.

Het bestuur bedankt eenieder die de moeite heeft genomen om het enquêteformulier in te vullen en natuurlijk de commissie bestuur en adviseurs voor de organisatie en opzet.

Bestuur VV Reuver


 

Sportgala 2017

Het Sportgala 2017 wordt gehouden op 24 maart in de Schakel waar de kampioenen van 2016 van onze vereniging op deze vrijdagavond in het zonnetje worden gezet.

Gelieve met een grote opkomst rekening te houden.
 
Klik voor meer informatie op http://www.sportgalabeesel.nl/

 

Borussia Mönchengladbach 10-18 jaar

Beste sportvrienden

Als vertegenwoordiger van Borussia Mönchengladbach in Nederland nodig ik meisjes tussen 10 en 18 jaar uit om op 12 maart deel te nemen aan de tweede talentendag van Borussia afd dames/meisjes die op 12 maart gehouden wordt op de velden van SVC2000 in Roermond.

Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

De dag staat olv 2 Nederlandse dames die in het Bundesligateam van Borussia spelen en worden ondersteund door een 10 tal meisjes uit Brabant en Limburg die in -17 of -16 bij Borussia voetballen.

Klik hier voor de flyer

Mocht U nog vragen hebben, dan kunt U me bellen op nr 0653942292
 

Met sportieve groeten

Hub Salden

Borussia Mönchengladbach


 

Toernooi overzicht

Beste sportvrienden,

het toernooi overzicht wordt regelmatig bewerkt, klik hier voor een aktueel overzicht.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen, gelieve conact op te nemen met wedstrijdsecretariaatjeugd@vvreuver.nl.


 

KNVB Dataservice

KNVB Dataservice bied de mogelijkheid een overzicht te maken van alle uitslagen, wedstrijden (competitie & beker), standen alsmede een matrix van elke V.V. Reuver tegenstander.

Tevens bestaat er de mogelijkheid een overzicht te verkrijgen van de actuele speelweek voor Eredivisie, Jupiler League, Champignons League, Europa League, Bundesliga, Premier League, Serie A enz...

Klik hier voor een compleet overzicht


 

© 2017 - V.V. Reuver - Powered by Collectiony