• Voetbalschool bij V.V. Reuver

  Ben jij tussen de 6 en 12 jaar en zou je graag (beter) willen leren voetballen? Geef je dan op voor
  de regionale voetbalschool Reuver!

  Vanaf maart 2019 biedt V.V. Reuver voetbalclinics aan in samenwerking met Danny Fermont en
  Fahri Ozguzel om de technische voetbalvaardigheden van basisschoolleerlingen te verbeteren.
  Danny Fermont ken je misschien als oud-veldspeler van onder andere Top Oss of als
  zaalvoetballer van Jong Oranje en Fermonia Boys. Ook was hij actief als jeugdtrainer bij Fortuna
  Sittard, evenals Fahri Ozguzel.
  In totaal zullen er 10 clinics gegeven gaan worden op vrijdagmiddagen in maart, april en mei van
  15.30 uur tot 18.30 uur. De aanvangstijden zijn van 15.30 tot 16.45 uur voor de jeugd van 6 t/m 9
  jaar en van 17.00 uur tot 18.15 uur voor de jeugd van 10 t/m 12 jaar. De data van de clinics zijn 8
  maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart, 5 april, 12 april, 19 april, 10 mei, 17 mei en 24 mei.
  Het inschrijfgeld bedraagt in totaal 70,-- euro voor de 10 clinics. Dit bedrag dient voor 1 maart
  2019 te zijn betaald op rekeningnummer NL98RABO0143699717 van v.v. Reuver o.v.v.
  voetbalschool + de naam van de deelnemer.
  Weet je al zeker dat je lid wilt worden van de regionale voetbalschool Reuver? Geef je dan op
  door het onderstaande aanmeldformulier in te vullen of een mail te sturen aan
  voetbalclinics@vvreuver.nl.
  Wacht hier echter niet te lang mee, want vol = vol. We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet!

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Algemene voorwaarden voetbalschool Reuver:
  - De overeenkomst tussen voetbalschool Reuver en de jeugdspeler treedt in werking na
  aanmelding via mail.
  - Het is mogelijk om op elk moment in te stromen bij voetbalschool Reuver.
  - De kosten dienen vóór 1 maart 2019 te zijn voldaan of bij latere instroom vóór de eerstvolgende
  clinic.
  - De jeugdspeler dient zich correct te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet
  naleven van dit gedrag kan de jeugdspeler geschorst of verwijderd worden van voetbalschool.
  - Voetbalschool Reuver stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke
  vorm dan ook.
  - Voetbalschool Reuver stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspeler opgelopen
  bij de trainingen. De voetbalschool is ook niet aansprakelijk voor een reeds ontstane blessure(s)
  en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.
  - Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid.
  - Teruggave van een deel van het lesgeld is alleen mogelijk bij gebleken overmacht (zoals bij
  duidelijk aantoonbare blessures of langdurige ziektes van de jeugdspeler).
  - De teruggave van het lesgeld door voetbalschool Reuver is niet verplicht.
  - De jeugdspeler wordt aangenomen bij de voetbalschool Reuver door middel van het invullen

  van het digitale inschrijfformulier op de website van Reuver in te vullen en te mailen naar
  voetbalclinics@vvreuver.nl Deelname is mogelijk zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
  - Voetbalschool Reuver sluit voor de jeugdspeler een collectieve ongevallenverzekering en
  aansprakelijkheidsverzekering af.
  - Bij ziekte of andere afwezigheid graag afmelden bij voetbalschool Reuver via telefoon 06-
  37387045.
  - Indien door de weersomstandigheden de training wordt afgelast, zal deze indien mogelijk
  worden ingehaald. De afgelasting wordt vermeld op de website van V.V. Reuver.
  - Al deze voorwaarden gelden voor alle voetballers.
  - Als je lid word van voetbalschool Reuver betaal je 7,-- euro per clinic. Het inschrijfgeld bij
  aanvang van de 10 clinics bedraagt 70,-- euro. Dit bedrag dient vóór 1 maart 2019 te zijn
  overgeboekt op rekeningnummer NL98RABO0143699717 van v.v. Reuver o.v.v. voetbalschool.

   

 • Aanmelden voetbalschool