• V.V. Reuver investeert in de toekomst

  V.V. Reuver investeert in de toekomst

   

  Het zijn momenteel geen makkelijke tijden voor een sportvereniging. Kantines zijn gesloten, wedstrijden gaan niet door en er mag, behalve door de jeugd, alleen nog in viertallen getraind worden. Dit is voor het bestuur geen reden om stil te zitten. Als voetbalvereniging zijn we voor een groot deel afhankelijk van inkomsten uit de kantine. Een inkomstenbron die al een jaar droog staat, terwijl de kantine vorig jaar nog samen met en door onze leden is vernieuwd. En juist in deze tijd doen we zo’n grote investering in zonnepanelen. Hoe zit dat?

  In de begroting van onze vereniging wordt een groot deel opgeslokt door energiekosten. De opbrengst van zonnepanelen levert ieder jaar opnieuw een aanzienlijke kostenbesparing op. Dat helpt ons hopelijk om de continuïteit van de vereniging te borgen.

  Even terug in de tijd. In december 2019 hebben bestuursleden een bijeenkomst van de Groene Club voor verenigingen in Limburg bijgewoond. De Groene Club is opgericht door de KNVB en heeft als doel alle sportverenigingen in Nederland te verduurzamen. Zij ondersteunen en begeleiden sportverenigingen bij het verduurzamen van hun sportcomplex. Deze bijeenkomst heeft geholpen om de eerste stap te zetten naar het verduurzamen van ons sportcomplex. Niet alleen de besparing op energiekosten is voor VV Reuver belangrijk, maar ook willen we een maatschappelijke bijdrage leveren en iets voor het klimaat betekenen.

  Daarom is vanuit het bestuur een energiecommissie opgericht die samen met een adviseur van de Groene Club aan de slag is gegaan met het verduurzamingstraject. Zo is er een energiescan gemaakt, heeft een bouwkundige de constructie van het dak bekeken, heeft de algemene ledenvergadering unaniem goedkeuring gegeven voor de investering, zijn offertes, subsidies en een stimuleringslening aangevraagd, is een leverancier gekozen en zijn de zonnepanelen in de eerste week van december 2020 geplaatst.

  Door gebruik te maken van een gemeentelijke en een landelijke subsidie ontvangen we een groot deel van de investering terug. Daarnaast is het gelukt om een gunstige stimuleringslening af te sluiten. Wij verwachten door deze gunstige omstandigheden de investering over twee jaar terug te hebben verdiend.

  De gemeente Beesel heeft in dit proces goed meegedacht. Daarom is het proces erg voortvarend en goed verlopen. Nu de zonnepanelen zijn geplaatst staat het volgende project op ons sportpark voor de deur. De gemeenteraad heeft in de begroting van 2021 financiële ruimte vrij gemaakt om op onze sportvelden ledverlichting aan te leggen. Tijdens de zomerstop zal op alle 5 de velden van onze vereniging ledverlichting worden geplaatst. Dat betekent een verdubbeling ten opzichte van de huidige trainingscapaciteit.

  Wij hopen dat de coronacrisis snel voorbij is, zodat onze leden weer met veel enthousiasme hun geliefde voetbalsport kunnen beoefenen. Wij zijn er klaar voor!

  In de volgende editie van Puik wordt ook aandacht besteed aan dit project.

  Het bestuur.