• Trainingen hervat vanaf 4 Mei

    Het bestuur heeft besloten om met ingang van maandag 4 mei aanstaande aan de kinderen tot en met 12 jaar de mogelijkheid te bieden om de trainingen te hervatten. Of deze kinderen ook daadwerkelijk kunnen gaan trainen hangt af van de trainers van de verschillende teams. De trainers/teams kunnen alleen gaan trainen als zij dit kenbaar hebben gemaakt bij de coördinator, Maurice Cruysberg. Zij ontvangen dan bericht op welk(e) dag, tijdstip en veld getraind mag worden. Per team mag slechts 1 trainer deelnemen aan de training. De trainer zal de ouders informeren of, en zo ja, op welk moment de trainingen plaatsvinden.

    De trainingen voor de kinderen van 13 tot 18 jaar worden niet hervat. Een belangrijk argument voor deze beslissing is dat deze kinderen 1,5 meter afstand  van elkaar moeten houden en dit tijdens de trainingen bijna niet uitvoerbaar is.

    Via de mail zullen de protocollen met daarin de voorwaarden/voorschriften om te mogen trainen worden verspreid. Het bestuur verzoekt eenieder deze protocollen strikt na te leven.