• Protocol afgelastingen wedstrijden en trainingen

    Onder de pagina Voetbalzaken is het protocol 'Afgelastingen wedstrijden en trainingen' beschikbaar. 
    Hierin is vastgelegd hoe er gehandeld dient te worden bij afgelastingen van wedstrijden en trainingen.