• Welkom bij V.V. Reuver

  VV Reuver is een voetbalclub met een rijke historie waar plezier en prestatie prima samengaan. Ons belangrijkste streven op voetbalgebied is om zoveel mogelijk mensen van jong tot oud te laten bewegen door het beoefenen van de voetbalsport. Wij maken recreatief voetbal mogelijk voor iedereen en hebben de sportieve ambitie om optimale prestaties te behalen met onze selectieteams.

  Als bestuur van VV Reuver zijn wij daarom dagelijks gefixeerd op een aantal belangrijke speerpunten. Naast het prestatief en recreatief voetbal, is dit ook de sfeer binnen de totale vereniging. Daarnaast staat ook het nog verder verbeteren van de accommodatie hoog op de agenda, alsmede een actief sponsorbeleid. De vereniging opereert financieel verantwoord omdat er diverse commissies en werkgroepen van vrijwilligers actief zijn, om dit te bewaken en mogelijk te maken.

  In het inmiddels 90-jarige bestaan van deze club, zijn er in het verleden behoorlijke prestatieve successen behaald. Zo werd in de jaren zestig en zeventig afwisselend in de tweede en derde klasse gespeeld en wist de A1 in de begin jaren ‘70 de Bisschopsbeker te veroveren. Anno 2018 speelt het eerste elftal van VV Reuver in de vierde klasse, nadat vorig seizoen promotie werd afgedwongen. Natuurlijk is dit prachtig, maar de aantrekkingskracht en uitstraling van het eerste elftal op de rest van de vereniging is dusdanig belangrijk, dat de doelstelling is om op den duur minimaal in de derde klasse te gaan spelen.

  Omdat de jeugd de toekomst heeft, besteden wij veel aandacht aan onze jeugdafdeling en werken we ieder jaar aan het kwalitatief verbeteren van onze jeugdopleiding. De selectieteams voetballen zoveel mogelijk in de top van de eerste klasse of in de hoofdklasse. We behalen deze resultaten door onze jeugdtrainers, -leiders en -begeleiders cursussen en opleidingen aan te bieden op kosten van de vereniging. Bovendien worden deze trainers persoonlijk begeleid door een Hoofd Technische Zaken. Met goed opgeleide trainers leiden we onze jeugdspelers op tot goede en waardevolle senioren voor de toekomst. Ook aan de recreatieve spelers wordt gedacht. Met het opnieuw inrichten van de voetbalkantine samen met de leden, hopen wij de leden zich nog meer thuis te laten voelen binnen de vereniging en de sfeer te kunnen verhogen.

  Een andere belangrijke pijler binnen onze vereniging is het damesvoetbal. Het enthousiasme en de toestroom van meisjes wordt steeds groter. Dit moet natuurlijk worden gekoesterd. De komende jaren investeren we in ons meisjes- en damesvoetbal, in de hoop een tweede dameselftal te kunnen opzetten.

  Na zeven passieve jaren hopen we het volgende voetbalseizoen bovendien weer een actief veteranenteam te hebben spelen. Daarmee bieden wij actieve voetballers de mogelijkheid om ook na hun 35e levensjaar te blijven voetballen tegen leeftijdsgenoten en hopen wij voormalige voetballers te enthousiasmeren om weer bij onze vereniging te komen voetballen.

  Met betrekking tot het verder verbeteren van de accommodatie, is een eerste stap al gezet met het realiseren van een digitaal scorebord in september 2017. Er zijn echter nog veel meer aspecten waar winst te behalen is, denk bijvoorbeeld eens aan verlichting van alle velden of het aanleggen van een kunstgrasveld, zodat er in de winter doorgetraind kan worden. Zoals reeds vermeld is ook de kantine dringend toe aan een nieuwe inrichting. Ook hier is een werkgroep voor in het leven geroepen.

  Vanzelfsprekend zijn al deze plannen en ambities wenselijk, echter het uitvoeren hiervan kan alleen maar door een samenspel van de vereniging, haar leden en vrijwilligers, de sponsoren en de Gemeente Beesel. Goede verhoudingen en transparante communicatie moeten als vanzelfsprekend ervaren worden door iedereen, ook om vrijwilligers te enthousiasmeren en te te betrekken bij de voetbalclub. Dit moet worden gekoesterd, om onze doelstellingen waar te kunnen maken.

  Heeft u interesse in onze vereniging? U bent van harte welkom om eens langs te komen. De koffie staat voor u klaar!

  Met sportieve en ambitieuze groet,

  Huub Tilmanns
  Voorzitter VV Reuver