• De Groene Club komt naar V.V. Reuver

  Wie is de groene club?

  De groene club is een samenwerking met NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ontstaan vanuit het sportakkoord. De groene club ontwikkelt duurzame initiatieven voor amateurverenigingen. Zij willen verenigingen een gezonde financiële positie bieden door te adviseren bij het verduurzamen van de sportcomplexen. Met subsidie van drie provincies kunnen zij dit advies gratis aanbieden. Zij hebben inmiddels 500 verenigingen begeleid in een traject naar verduurzaming.

  Waar bestaat dat advies uit?

  Om de sportvereniging volledig te ontzorgen heeft de groene club een eenvoudig vijfstappenplan ontwikkeld dat erop is gericht om met een maximale deskundige begeleiding de beste en energiezuinigste maatregelen te kiezen tegen de laagste kosten. Het 5-stappenplan ziet er als volgt uit:

  Stappenplan de Groene Club

  Wat zijn de plannen van v.v. Reuver?

  Het bestuur van v.v. Reuver is al langere tijd de mogelijkheden aan het onderzoeken om ons sportcomplex te verduurzamen. De groene club biedt ons gratis onafhankelijk en deskundig advies om dat te realiseren. Door te verduurzamen leveren we niet alleen een bijdrage aan een schoner milieu, maar kunnen we ook de alsmaar stijgende energiekosten terugdringen.

  Op 11 december 2019 zijn bestuursleden bij de kick-off-bijeenkomst van de Groene Club in Roggel aanwezig geweest en inmiddels is de 1e stap gezet. Op 16 december jongstleden is op ons complex de energiescan uitgevoerd. De groene club heeft toegezegd het rapport begin januari 2020 op te leveren.

  Onze vereniging kan in de nabije toekomst niet alleen profiteren van de energiebesparende maatregelen van de groene club (denk aan: zonnepanelen, bewegingsmelders, en ledverlichting enz..). Ook de gemeente Beesel heeft onlangs toegezegd om in 2021 alle velden van v.v. Reuver te voorzien van ledverlichting. Wij zijn erg blij met deze toezegging, omdat beide trajecten elkaar zullen versterken en leiden tot kostenbesparing.

  Het bestuur zal de leden van v.v. Reuver op de hoogte houden van deze belangrijke ontwikkelingen.

  Het bestuur van v.v. Reuver.