• Kantine krijgt make-over

    Sinds kort is uit alle geledingen van de club een commissie samengesteld die zich gaat bezig houden met een make-over van de kantine. Doelstelling is een gezellige uitstraling waarbij jong en oud(er) zich thuis voelt. De leden van de commissie is gevraagd om met ideeën te komen die resulteren in een drietal voorstellen, waaruit een definitieve keuze gemaakt gaat worden. Hierbij zal er ook gekeken worden naar sportkantines in de regio, tenslotte hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden. In dat kader is het ook mogelijk voor de leden om foto’s en ideeën te delen, die kunnen gemaild worden naar activiteitencommissie@vvreuver.nl.
     
    Na het huidige voetbalseizoen ’18-’19 wordt relatief snel een keuze gemaakt over de te realiseren aanpassingen met als doel om voor aanvang van de nieuwe competitie te kunnen starten met een clubhuis dat beter aansluit bij deze tijd.