• In Memoriam Wiel Schoolmeesters

  Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van ons V.V. Reuver-lid, Wiel Schoolmeesters.

  Wiel is vele jaren als vrijwilliger actief geweest in onze onderhoudsploeg en zorgde voor het belijnen van onze velden.

  Door zijn inzet konden onze leden hun wedstrijden voetballen.

  Wij zullen Wiel in onze herinnering houden als een fijne, rustige en betrokken verenigingsman, waarop altijd een beroep kon worden gedaan.

  Wij wensen zijn dierbaren veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

  Bestuur, leden en vrijwilligers van V.V. Reuver.