• AVG-toestemming

  Zoals u ongetwijfeld in de media heeft gehoord en gelezen zal met ingang van 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) worden vervangen door privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

  Deze wet versterkt de positie van de burgers van wie persoonsgegevens worden verwerkt door hen meer zeggenschap te geven over de manier waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Voor u is het van belang te weten welke persoonsgegevens onze vereniging van u verwerkt, hoe dat gebeurt en voor welke doeleinden.

  R.K.V.V. Reuver heeft in een privacy-verklaring opgeschreven hoe de vereniging omgaat met uw persoonsgegevens. Deze verklaring is gepubliceerd op de website van onze vereniging. Daarnaast benodigen wij uw toestemming, om uw gegevens (of die van uw kind jonger dan 16 jaren) te mogen blijven verwerken. In de Privacy-verklaring is uitvoerig aangegeven waarvoor uw gegevens worden gebruikt.

  Indien u nog vragen heeft over het verwerken van uw gegevens door onze vereniging, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@vvreuver.nl

  Als gevolg van deze nieuwe wetgeving, benodigen wij van elk lid (of ouder/voogd van het lid, indien het lid jonger dan 16 jaar is)  of vrijwilliger toestemming voor de verwerking en/of publicatie van zijn/haar persoonsgegevens. Indien een lid/vrijwilliger weigert om toestemming te verlenen voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens, dan is het niet (langer) mogelijk om lid/vrijwilliger te blijven van onze vereniging.

  Gaarne verzoeken wij elk lid (of ouder/voogd van een lid jonger dan 16 jaar) om onderstaand formulier in te vullen voor het verlenen van toestemming.
  Mocht u de voorkeur geven aan het invullen van een fysiek formulier, wendt u dan met dit verzoek tot privacy@vvreuver.nl.

 • AVG-toestemming